Een wedstrijd onder COVID voorbereiden

Het voorbereiden van een wedstrijd in deze tijden van COVID vergt enkele specifieke stappen. De meeste zijn onder controle van de sectiecoordinator maar ze eisen meestal een nauwe samenwerking met de uitnodigende club.

Laat ons de voornaamste stappen doorlopen :

  • neem contact met de club om alles op te starten
  • neem contact met de piloten die gewoonlijk aan zulke wedstrijd deelnemen om ze eventueel warm te maken  om deel te nemen
  • in samenwerking met de club een risicoanalyse starten (CERM) op de website www.covideventriskmodel.be. Zorg goed om de nodige keuzen te maken zodat u een "GO" bekomt bij het einde van de analyse. Kleine aanpassingen zijn eventueel nodig om dit te bereiken. Zie hier een voorbeeld van zulke analyse
  • met deze CERM zoekt u contact met de gemeenteraad van de plaats waar de wedstijd zal plaatsvinden. Dit om mogelijke Politietussenkomsten te vermijden
  • met de club alle nodige sanitaire maatregelen ter plaatse voorbereiden : registratie van de deelnemers (naam, voornaam, tel, email) - beschikbaarheid van alle materiaal (maskers, desinfectiemiddelen, enz.) - markering van het terrein - aanstellen van een "COVID contactpersoon" die zal zorgen voor het navolgen van de maatregelen
  • gedurende minstens 15 dagen de coordinaten van de deelnemers bijhouden om te kunnen reageren bij een mogelijke besmetting