Board

Année 2023 – Jaar 2023

Bestuursorgaan van de Belgische Modelluchtvaart Liga

Organe d’administration de la Ligue belge d’Aéromodélisme

Délégués AAM

 • Dieter Beckers
 • Jean-Baptiste Gallez
 • Paulette Halleux.
 • Benoit Lejoly
 • Président de l'AAM : Christophe Vincent

VML afgevaardigden

 • Koen Cardinaels
 • Pascal Den Haese
 • Leo Van Eylen
 • Hugo Verlinde, ook voorzitter van de VML
 • Treasurer

 • Pascal Den Haese, Gaversesteenweg 319, 9820 Merelbeke, tel. 0479395581
 • Reports (restricted access)