Board

Année 2020 – Jaar 2020

Raad van bestuur van de Belgische Modelluchtvaart Liga

Conseil d’administration de la Ligue belge d’Aéromodélisme

Délégués AAM
 • Marc Delannoy
 • Bernard Delhaye, président de l’AAM
 • Dominique Denis
 • Paulette Halleux (présidente)
 • Karl Vaes
VML afgevaardigden
 • Koen Cardinaels
 • Alain Debrouwer
 • Pascal Den Haese
 • Leo Van Eylen
 • Hugo Verlinde, voorzitter van de VML
 • Reports (restricted access)