Board

Année 2024 – Jaar 2024

Bestuursorgaan van de Belgische Modelluchtvaart Liga

Organe d’administration de la Ligue belge d’Aéromodélisme

Délégués AAM

VML afgevaardigden