Board

Année 2019 – Jaar 2019

Raad van bestuur van de Belgische Modelluchtvaart Liga

Conseil d’administration de la Ligue belge d’Aéromodélisme

Délégués AAM
  • Marc Delannoy
  • Dominique Denis
  • Bernard Delhaye, président de l’AAM
  • Paulette Halleux (présidente)
  • Karl Vaes
VML afgevaardigden
  • Koen Cardinaels
  • Alain Debrouwer
  • Willy De Maertelaere
  • Hugo Verlinde, voorzitter van de VML
  • Reports (restricted)