Samenkomsten en wedstrijden in deze COVID tijden

Modelluchtvaartsport samenkomsten en wedstrijden verlopen in principe onder de bevoegdheid van onze federale minister van Mobiliteit Georges Gilkinet. Hij heeft het initiatief gelaten aan zijn administratie om de modaliteiten, die hoeven gerespecteerd te worden bij alle sport- en vrijetijdsluchtvaart activiteiten, te bepalen. Dit document werd op 8 mei door DGLv gepubliceerd. Het is een interpretatie van het Ministerieel besluit van 7 mei 2021. Bij deze geeft DGLv ons de toelating om samenkomsten en wedstrijden te laten verlopen onder leden van de BML en onze twee regionale federaties (VML en AAM).

Maar het Crisis Centrum dat instaat voor de informatie van het publiek heeft een andere interpretatie : alléén worden de professionele wedstrijden toegelaten en inter-club samenkomsten blijven momenteel verboden. Dit heeft natuurlijk een impact op onze activiteit. Dit werd nog bevestigd in de laatste newsletter van AISF van 18 mei waar men leest : "exclut la possibilité de match ou d’entrainement entre différents clubs" (sluit de mogelijkheid uit van matchen of trainingsessies tussen meerdere clubs). Dit is duidelijk.

Op 14 mei heeft de "Assocation Interfédérale du Sport Francophone (AISF) haar verontwaardiging uitgesproken over dit verbod van amateurwedstrijden. De Waalse minister van sport heeft ook bevestigd dat "de niet-professionele wedstrijden tijdelijk nog verboden zijn".

Geconfronteerd met deze tegenspraken heeft de RvB van de BML aangeraden alle wedstrijden die vóór 9 juni 2021 gepland waren, niet te laten doorgaan. Op die datum zou een verdere versoepeling van kracht worden.

In bijgevoegd document geven we een overzicht van wat moet in acht genomen worden bij de voorbereiding van een wedstrijd onder COVID maatregelen.